Informujemy, że Fundacja #SayStop kończy oficjalnie swoją działalność.
1 lipca 2023 roku rozpoczęłyśmy proces likwidacji Fundacji. Dotychczasowa siedziba naszej organizacji została zamknięta. Sprawozdania z ostatnich lat działaności znajdują się na stronie www.saystop.pl

Dziękujemy wszystkim osobom, które od początku naszego działania wspierały nas oraz naszą misję. Wierzymy, że niepożądane zachowania w służbach mundurowych takie jak mobbing, nadużycia władzy oraz brak wewnętrznego wsparcia będą coraz rzadsze, aby ostatecznie zniknąć. Wierzymy też, że świadomość osób w służbach mundurowych jest coraz większa.

Z tą nadzieją, zamykamy naszą działalność.

Fundatorki
Katarzyna Kozłowska
Joanna Jałocha

Jak pomagamy?

W Fundacji koncentrujemy się na osobie, każda z Was jest dla nas ważna. Każda znajduje się w innej sytuacji czy to rodzinnej czy służbowej. Każda z Was też jest na innym etapie i potrzebować może różnych działań z naszej strony. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej, psychologicznej lub po prostu chcesz porozmawiać z kimś kto przeżył to samo co TY. 

POMOC PSYCHOLOGICZNA

Obserwujemy brak profesjonalnej i niezależnej pomocy psychologicznej po zgłoszeniu sprawy o mobbing, molestowanie seksualne bądź nierówne traktowanie w wojsku i służbach mundurowych. Psycholog w służbie podlega dowódcy, któremu nie zawsze zależy na wykazaniu nieprawidłowości. Wówczas następuje sytuacja systemowego niszczenia jednostki, powodująca odosobnienie, depresję, utratę godności oraz brak wiary osoby pokrzywdzonej w siebie i w swoje działania. Dodatkowo często nie ma ona środków finansowych na pomoc psychologiczną. Nie mówi o swoich problemach w obawie o pracę/służbę, utratę źródła utrzymania ale też o niezrozumienie, wykluczenie, napiętnowanie w swoim środowisku.

Pomagamy Saystop

Oferujemy:

  • Wsparcie psychologicznie na podstawie psychologów współpracujących z Fundacją
  • Uruchomimy bezpłatną, ogólnopolską infolinię dla ofiar mobbingu i molestowania seksualnego w wojsku i służbach mundurowych
  • Uruchomimy stacjonarne interwencyjne pogotowie psychologiczne w sytuacjach nagłych dla ofiar molestowania seksualnego i mobbingu
  • Centrum Szkoleniowe Fundacji – miejsce przyjazne dla kobiet.

POMOC PRAWNA

Fundacja skoncentrowana jest na udzieleniu pomocy prawnej i dochodzeniu roszczeń o charakterze prywatnoskargowym w tym również na przekazywaniu do organów państwowych wniosków oraz petycji. W sytuacjach gdy organizacja działa zgodnie ze swoim statutem jako swoisty Rzecznik indywidualnych interesów osób fizycznych, uprawniona jest również do wytoczenia powództwa i wzięcia udziału w toczącym się już postępowaniu.
Saystop Pomagamy scaled e1636847254703_SayStop
  • Pomoc udzielaną pro bono przez prawników współpracujących z fundacją na każdym etapie sporu.
  • Porady prawne prawników współpracujących z fundacją.
  • Pomoc przy pisaniu pism, skarg, odwołań.
  • Wskazówki do dalszego postępowania w indywidualnych, konkretnych sprawach.
  • Pomoc przy gromadzeniu materiału dowodowego na potrzeby przyszłych postępowań.
  • Możliwość zakwalifikowania do Funduszu MOCne Razem w celu sfinansowania profesjonalnej obsługi prawnej przy postępowaniach.

Pliki do pobrania

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami regulującymi współpracę z Fundacją.