Informujemy, że Fundacja #SayStop kończy oficjalnie swoją działalność.
1 lipca 2023 roku rozpoczęłyśmy proces likwidacji Fundacji. Dotychczasowa siedziba naszej organizacji została zamknięta. Sprawozdania z ostatnich lat działaności znajdują się na stronie www.saystop.pl

Dziękujemy wszystkim osobom, które od początku naszego działania wspierały nas oraz naszą misję. Wierzymy, że niepożądane zachowania w służbach mundurowych takie jak mobbing, nadużycia władzy oraz brak wewnętrznego wsparcia będą coraz rzadsze, aby ostatecznie zniknąć. Wierzymy też, że świadomość osób w służbach mundurowych jest coraz większa.

Z tą nadzieją, zamykamy naszą działalność.

Fundatorki
Katarzyna Kozłowska
Joanna Jałocha

Raport

„Mobbing, dyskryminacja, molestowanie seksualne w służbach mundurowych. Raport Fundacji #SayStop na temat sytuacji w Polsce na tle państw UE i NATO”

Na przestrzeni dwóch lat działalności Fundacji #SayStop, do czerwca 2022 roku przyjęłyśmy aż 176 zarejestrowanych zgłoszeń od osób poszkodowanych. Wśród nich są pracownicy służby cywilnej, funkcjonariusze i żołnierze obu płci służący w różnych formacjach w całej Polsce. Wciąż napływają do nas zgłoszenia dotyczące molestowania, mobbingu, gwałtów. Stworzenie niezależnego, merytorycznego i kompleksowego dokumentu dotyczącego dyskryminacji w polskich służbach mundurowych stało się dla nas misją i powinnością. Dlatego właśnie pod kierunkiem komandor Bożeny Szubińskiej powstał raport „Mobbing, dyskryminacja, molestowanie seksualne w służbach mundurowych. Raport Fundacji #SayStop na temat sytuacji w Polsce na tle państw UE i NATO”.