Informujemy, że Fundacja #SayStop kończy oficjalnie swoją działalność.
1 lipca 2023 roku rozpoczęłyśmy proces likwidacji Fundacji. Dotychczasowa siedziba naszej organizacji została zamknięta. Sprawozdania z ostatnich lat działaności znajdują się na stronie www.saystop.pl

Dziękujemy wszystkim osobom, które od początku naszego działania wspierały nas oraz naszą misję. Wierzymy, że niepożądane zachowania w służbach mundurowych takie jak mobbing, nadużycia władzy oraz brak wewnętrznego wsparcia będą coraz rzadsze, aby ostatecznie zniknąć. Wierzymy też, że świadomość osób w służbach mundurowych jest coraz większa.

Z tą nadzieją, zamykamy naszą działalność.

Fundatorki
Katarzyna Kozłowska
Joanna Jałocha

Partnerzy

Zapraszamy do poznania partnerów fundacji #Saystop

Nasi Partnerzy

Ashoka

Ashoka

Buduje i rozwija społeczności liderek i liderów zmian, którzy dostrzegają, że świat potrzebuje, żeby każda osoba była twórcą zmian na lepsze. Razem możemy zmienić kulturę i przebudować instytucję, by wspierały wprowadzanie zmian dla dobra wspólnego.

MagoVox

MagoVox

Magovox to spółka powołana do życia przez Małgorzatę Rutkowską, która
przekazała swoje prywatne środki finansowe na realizację inicjatyw
rozwiązujących różne problemy społeczne. Magovox to jej głos.

Niebieska Linia

Niebieska Linia

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie powstało w 1995 roku, jako placówka Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od 25 lat realizujemy zadania w szeroko pojętym zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i edukacji w tym obszarze.

PTPA

PTPA

Wskazujemy prawne standardy antydyskryminacyjne na poziomie stanowienia i stosowania prawa oraz jesteśmy stale obecni w debacie publicznej dotyczącej równości.
Profesjonalnie i z zaangażowaniem prowadzimy działalność w kraju i za granicą poprzez: poradnictwo prawne i litygację, monitorowanie funkcjonowania państwa oraz edukację antydyskryminacyjną.

IBS

IBS

Wierzymy, że każdy człowiek powinien czuć się bezpieczny i żyć wolny od strachu. Jednak w dzisiejszym świecie rośnie poczucie niepewności i zagrożenia. Często prowadzi ono do polaryzacji i uruchamia niebezpieczny proces radykalizacji. Potrzeba strategicznych działań prewencyjnych, opartych na eksperckiej wiedzy i doświadczeniu, by zwiększyć poziom naszego codziennego bezpieczeństwa.

Protect Our Defenders

Protect Our Defenders

Protect Our Defenders jest jedyną amerykańską organizacją zajmującą się wyłącznie zwalczaniem plagi gwałtu i napaści seksualnych w wojsku oraz zwalczaniem kultury wszechobecnej mizoginii, molestowania seksualnego i odwetu na ofiarach. Wspierają i udzielają głosu osobom, które przeżyły wojskową napaść seksualną i molestowanie seksualne – w tym członkom służby, weteranom i cywilom napadniętym przez żołnierzy. Organizacja dąży do reform, aby zapewnić wszystkim osobom, których dotknął problem molestowania oraz członkom służby bezpieczne, pełne szacunku środowisko pracy i dostęp do sprawiedliwego, bezstronnie zarządzanego wymiaru sprawiedliwości.
Fundacja Batorego

Fundacja Batorego

Podstawową metodą działania Fundacji, jest udzielanie dotacji organizacjom podejmującym działania na rzecz dobra publicznego. Fundacja realizuje też własne projekty: organizuje konferencje i debaty, wizyty studyjne i szkolenia, wydaje publikacje, prowadzi kampanie społeczne i działania rzecznicze, monitoruje funkcjonowanie instytucji publicznych.

NSZZ FSG

NSZZ FSG

Zarząd Oddziałowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej