Informujemy, że Fundacja #SayStop kończy oficjalnie swoją działalność.
1 lipca 2023 roku rozpoczęłyśmy proces likwidacji Fundacji. Dotychczasowa siedziba naszej organizacji została zamknięta. Sprawozdania z ostatnich lat działaności znajdują się na stronie www.saystop.pl

Dziękujemy wszystkim osobom, które od początku naszego działania wspierały nas oraz naszą misję. Wierzymy, że niepożądane zachowania w służbach mundurowych takie jak mobbing, nadużycia władzy oraz brak wewnętrznego wsparcia będą coraz rzadsze, aby ostatecznie zniknąć. Wierzymy też, że świadomość osób w służbach mundurowych jest coraz większa.

Z tą nadzieją, zamykamy naszą działalność.

Fundatorki
Katarzyna Kozłowska
Joanna Jałocha

Film – Dyskryminacja w służbach mundurowych w Polsce dotyczy wszystkich służb

Dyskryminacja w służbach mundurowych w Polsce dotyczy wszystkich służb.

Doświadczenie
molestowania seksualnego powoduje, że jego ofiara czuje się brudna, a nieprzerwanie
odtwarzane w jej głowie traumatyczne sytuacje wzmagają poczucie winy. Kultura gwałtu utożsamia kobietę jako ofiarę.
Ale jak to wygląda to w służbach mundurowych? Czy kobiety w mundurze mają
przestrzeń na przeżywanie konsekwencji molestowania seksualnego? Skąd biorą się
stereotypy w świecie mundurowym? Co robić w opresyjnej sytuacji w tak trudnych
społecznie okolicznościach? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w
naszej audycji. Zapraszamy.
„Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny”