Informujemy, że Fundacja #SayStop kończy oficjalnie swoją działalność.
1 lipca 2023 roku rozpoczęłyśmy proces likwidacji Fundacji. Dotychczasowa siedziba naszej organizacji została zamknięta. Sprawozdania z ostatnich lat działaności znajdują się na stronie www.saystop.pl

Dziękujemy wszystkim osobom, które od początku naszego działania wspierały nas oraz naszą misję. Wierzymy, że niepożądane zachowania w służbach mundurowych takie jak mobbing, nadużycia władzy oraz brak wewnętrznego wsparcia będą coraz rzadsze, aby ostatecznie zniknąć. Wierzymy też, że świadomość osób w służbach mundurowych jest coraz większa.

Z tą nadzieją, zamykamy naszą działalność.

Fundatorki
Katarzyna Kozłowska
Joanna Jałocha

Poradnik walki z mobbingiem

Jak pomóc sobie i innym, krok po kroku

Przekazujemy pierwszą publikację „Mobbing i dyskryminacja w służbach mundurowych – jak pomóc sobie i innym, krok po kroku” opracowaną i wydaną przez FUNDACJĘ #SAYSTOP we współpracy z niezależnymi ekspertami i ekspertkami.
Celem publikacji jest wyposażenie każdej osoby pokrzywdzonej przemocą w środowisku służby/pracy w niezbędną wiedzę na temat postępowania w przypadkach doświadczenia zachowań negatywnych.
Niniejsza publikacja ma pełnić rolę by passa, który – wobec braku rozwiązań systemowych – zapewni natychmiastowe wsparcie, będzie mapą drogową i przewodnikiem dla wszystkich tych, którzy i które czują się poszkodowani przemocą, są świadkami lub chcą wesprzeć inne osoby doświadczające zachowań negatywnych w służbach mundurowych.