Poradnik walki z mobbingiem

Jak pomóc sobie i innym, krok po kroku

Przekazujemy pierwszą publikację „Mobbing i dyskryminacja w służbach mundurowych – jak pomóc sobie i innym, krok po kroku” opracowaną i wydaną przez FUNDACJĘ #SAYSTOP we współpracy z niezależnymi ekspertami i ekspertkami.
Celem publikacji jest wyposażenie każdej osoby pokrzywdzonej przemocą w środowisku służby/pracy w niezbędną wiedzę na temat postępowania w przypadkach doświadczenia zachowań negatywnych.
Niniejsza publikacja ma pełnić rolę by passa, który – wobec braku rozwiązań systemowych – zapewni natychmiastowe wsparcie, będzie mapą drogową i przewodnikiem dla wszystkich tych, którzy i które czują się poszkodowani przemocą, są świadkami lub chcą wesprzeć inne osoby doświadczające zachowań negatywnych w służbach mundurowych.