Informujemy, że Fundacja #SayStop kończy oficjalnie swoją działalność.
1 lipca 2023 roku rozpoczęłyśmy proces likwidacji Fundacji. Dotychczasowa siedziba naszej organizacji została zamknięta. Sprawozdania z ostatnich lat działaności znajdują się na stronie www.saystop.pl

Dziękujemy wszystkim osobom, które od początku naszego działania wspierały nas oraz naszą misję. Wierzymy, że niepożądane zachowania w służbach mundurowych takie jak mobbing, nadużycia władzy oraz brak wewnętrznego wsparcia będą coraz rzadsze, aby ostatecznie zniknąć. Wierzymy też, że świadomość osób w służbach mundurowych jest coraz większa.

Z tą nadzieją, zamykamy naszą działalność.

Fundatorki
Katarzyna Kozłowska
Joanna Jałocha

Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Active citizens_SayStop
Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny – celem Programu jest trwałe wzmocnienie organizacji społecznych w Polsce (zwłaszcza działających w małych miejscowościach) oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowić będą szczególną wartość.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie:
 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider),
 • Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
 • Fundacja Edukacja dla Demokracji.
Program finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG.

PODSTAWOWE DANE

Budżet: 23 miliony euro
Czas: 01.09.2020-31.12.2024
Zasięg: cała Polska (przy czym dofinansowanie w ramach Programu mogą otrzymać działania prowadzone poza m.st. Warszawą)

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA

W ramach Programu organizacje pozarządowe będą mogły się ubiegać o dofinansowanie projektów w następujących obszarach:

 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci).
 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu.
 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska).
 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego.
Oprócz konkursów grantowych przeprowadzimy również działania edukacyjne zwiększające kompetencje osób związanych z sektorem społecznym. Działania te będą dotyczyć takich tematów jak:

 • Zarządzanie i planowanie strategiczne.
 • Przywództwo i budowanie zespołu.
 • Różnicowanie źródeł finansowania i zapewnianie trwałości działań.
 • Komunikacja i budowanie zasięgu działań.
 • Język równościowy i przeciwdziałanie dyskryminacji.
Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny jest jednym z dwóch programów wspierających organizacje społeczne w Polsce, a finansowanych z funduszy EOG. Siostrzany Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, o budżecie 30 milionów euro, realizowany jest przez konsorcjum w składzie Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia” oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich.

Więcej informacji na stronach Programu: