ZMIANY SĄ KONIECZNE 

Nie chcemy zaakceptować rzeczywistości w której istnieją:

Nierówność i dyskryminacja kobiet w służbach mundurowych.

Brak dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, molestowaniu i nierównemu traktowaniu

Brak oficjalnych statystyk oraz baz danych w kwestii zgłaszanych, prowadzonych czy zakończonych spraw dotyczących nierównego traktowania, dyskryminacji, mobbingu i molestowania.

Brak ujednoliconych procedur antymobbingowych
i  antydyskryminacyjnych oraz  ujednoliconej terminologii dla wszystkich służb mundurowych

Brak autonomicznej, niezależnej  od przełożonych i służb mundurowych organizacji/instytucji,  do której można zgłaszać sprawy mobbingu, molestowania seksualnego oraz nierównego traktowania..

Brak miejsca kompleksowo przygotowanego do pomocy
w związku z sytuacją mobbingu, molestownia i nierównego traktowania w miejscu służby.

Brak profesjonalnej i niezależnej pomocy prawnej
i psychologicznej po zgłoszeniu sprawy o mobbing, molestownie seksualne bądź nierówne traktowanie.

W ramach naszej inicjatywy będziemy: 

świadczyć pomoc żołnierkom, funkcjonariuszkom służb mundurowych,  udzielając  im nieodpłatnej pomocy prawnej
i psychologicznej;

prowadzić szkolenia dla firm, organizacji i innych z zakresu przeciwdziałania mobbingowi, molestowaniu seksualnemu, dyskryminacji kobiet  i dyskryminacji w miejscu służby
i pracy,

wymieniać doświadczenia poprzez współpracę z innymi organizacjami, w Polsce, Europie i w świecie.

chciały utworzyć Kodeks Zachowań, zapobiegających mobbingowi, molestowaniu oraz dyskryminacji w formacjach mundurowych oraz innych instytucjach oraz wdrażanie go
w instytucjach publicznych.

  1. działać na rzecz integracji środowiska kobiet w służbach mundurowych.

 

podejmować inicjatywę ustawodawczą na rzecz zmiany prawa, poprzez umocowanie w ustawach dla służb obowiązku przeciwdziałania mobbingowi, molestowaniu
i nierównemu traktowaniu.

działać na rzecz utworzenia niezależnego organu nadzorującego i decyzyjnego w zgłaszanych przypadkach nadużyć wobec kobiet.

działać na rzecz ujednolicenia procedur antymobbingowych dla wszystkich służb mundurowych, co jest elementem koniecznym do właściwego funkcjonowania pozostałych narzędzi pomocy.

stworzymy miejsce wymiany poglądów na temat szeroko pojętego mobbingu  i molestowania w miejscu pracy i służby, sposobów zapobiegania tego typu sytuacji. Będzie to miejsce wsparcia dla kobiet, oferujące wieloaspektową i kompleksową pomoc.

Niebieska Linia również dla służb mundurowych!

Zadzwoń 22 668-70-00

Zmiany są niezbędne i ważne! Pomożemy Ci zmierzyć się z problemem.
Napisz do nas. Gwarantujemy, że nie zostawimy Cię samej/samego.

Nie musisz podawać nam szczegółowych danych – opisz jedynie krótko swoją sytuację i zostaw informacje kontaktowe: mail, numer telefonu lub jakąkolwiek inną informację, która pomoże nam się z Tobą skontaktować.

8 + 10 =