Informujemy, że Fundacja #SayStop kończy oficjalnie swoją działalność.
1 lipca 2023 roku rozpoczęłyśmy proces likwidacji Fundacji. Dotychczasowa siedziba naszej organizacji została zamknięta. Sprawozdania z ostatnich lat działaności znajdują się na stronie www.saystop.pl

Dziękujemy wszystkim osobom, które od początku naszego działania wspierały nas oraz naszą misję. Wierzymy, że niepożądane zachowania w służbach mundurowych takie jak mobbing, nadużycia władzy oraz brak wewnętrznego wsparcia będą coraz rzadsze, aby ostatecznie zniknąć. Wierzymy też, że świadomość osób w służbach mundurowych jest coraz większa.

Z tą nadzieją, zamykamy naszą działalność.

Fundatorki
Katarzyna Kozłowska
Joanna Jałocha

Roksana Malkowska-Michalak

Roksana Malkowska-Michalak, Była Oficer Policji w stopniu Konstabla pracująca w UK

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych na Glasgow Caledonian University ze specjalizacją psychologia kryminalna, socjologia dewiacji i historia psychiatrii. Magistrantka Wydziału Psychologii i Nauk Behawioralnych na Nottingham Trent University ze specjalizacją Kryminalne/Sądowe Zdrowie Psychiczne oraz doktorantka, badaczka i wykładowca
akademicki na Wydziale Kryminologii i Socjologii na University of Hull ze specjalizacją kryminologia, nauki policyjne i zdrowie publiczne (realizująca koprodukcyjny model doktoratu dotyczący międzyagencyjnej wymiany informacji o przemocy w UK, skupiając badania na obszarze przemocy domowej, przestępczości dzieci i młodzieży oraz zdrowia
psychicznego).

Wkrótce, dyplomowany Profiler kryminalny z ramienia The Forensic Criminology Institute (USA) o specjalizacji profilowanie behawioralne, wiktymologia sądowa i analiza miejsca
zbrodni.
Wieloletnia działaczka organizacji non-profit w zakresie, między innymi, pomocy ofiarom przemocy/zbrodni; pracy na rzecz społeczności mundurowej (policja, wojsko i
więziennictwo); pracy z aresztantami i przestępcami (w aresztach śledczych, zamkniętych unitach psychiatrycznych i więzieniach, łącznie z osadzonymi skazanymi na śmierć, przestępcami o profilu wielokrotnym i skazanymi za poważne przestępstwa seksualne); jako
popularyzatorka działań na rzecz poprawy wizerunku i stosowania praw człowieka wobec osób z zaburzeniami/chorych psychicznie; oraz realizatorka rozmaitych zadań z zakresu prowadzenia dochodzeń, pracy naukowo-badawczej i popularyzatorskiej (jako recenzent
naukowy, trener policyjny czy niezależny konsultant).

Wielokrotnie nagradzana za osiągnięcia w ramach rozwoju osobistego (Student Leaders
Programme, 2013 czy Acceler8 Award, 2017), zasobów przywódczych w nauce (m.in. finalistka ‘Drogi na Harvard 2020’ czy University of Hull PGR Award 2020/21) i w środowisku profesjonalnym (ostatnio, nagroda z rąk ED Dr. h. c. Detfelfa Schroedera, dyrektora Agencji
Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania [CEPOL] za wyjątkowy wkład pracy na rzecz rozwoju Agencji).
Prywatnie, wielka fanka Batmana chcąca powrócić do zawodu detektywa policyjnego w UK po obronie doktoratu; hobbystycznie zapalona lingwistka i orientalistka (studiująca arabski, rosyjski, chiński) oraz certyfikowany nauczyciel ESL; mól książkowy i pasjonatka dobrych
kryminałów; trenuje Krav Magę, jogę, pływanie i CrossFit.

Przede wszystkim, gorąca zwolenniczka mentalnej i strukturalnej przebudowy skostniałego polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości i nauki w nadchodzących latach.

ROKSANA MALKOWSKA MICHALAK_SayStop