Małgorzata Jaros

Małgorzata Jaros, Fizjoterapeuta, pedagogiem specjalny, instruktor sportu

Jestem fizjoterapeutą, pedagogiem specjalnym, instruktorem sportu. Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w ośrodkach rehabilitacyjnych, placówkach oświatowych oraz organizacjach pozarządowych.

Do aktywności zawodowych należą: udział w projekcie „Nie tylko leki leczą”, „Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin”, praca nauczycielska w studium medycznym, zajęcia z słuchaczami studiów podyplomowych oraz prowadzenie zajęć sportowych z grupami zróżnicowanymi wiekowo.

Malgorzata Jaros_SayStop