Informujemy, że Fundacja #SayStop kończy oficjalnie swoją działalność.
1 lipca 2023 roku rozpoczęłyśmy proces likwidacji Fundacji. Dotychczasowa siedziba naszej organizacji została zamknięta. Sprawozdania z ostatnich lat działaności znajdują się na stronie www.saystop.pl

Dziękujemy wszystkim osobom, które od początku naszego działania wspierały nas oraz naszą misję. Wierzymy, że niepożądane zachowania w służbach mundurowych takie jak mobbing, nadużycia władzy oraz brak wewnętrznego wsparcia będą coraz rzadsze, aby ostatecznie zniknąć. Wierzymy też, że świadomość osób w służbach mundurowych jest coraz większa.

Z tą nadzieją, zamykamy naszą działalność.

Fundatorki
Katarzyna Kozłowska
Joanna Jałocha

Małgorzata Jaros

Małgorzata Jaros, Fizjoterapeuta, pedagogiem specjalny, instruktor sportu

Jestem fizjoterapeutą, pedagogiem specjalnym, instruktorem sportu. Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w ośrodkach rehabilitacyjnych, placówkach oświatowych oraz organizacjach pozarządowych.

Do aktywności zawodowych należą: udział w projekcie „Nie tylko leki leczą”, „Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin”, praca nauczycielska w studium medycznym, zajęcia z słuchaczami studiów podyplomowych oraz prowadzenie zajęć sportowych z grupami zróżnicowanymi wiekowo.

Malgorzata Jaros_SayStop