Informujemy, że Fundacja #SayStop kończy oficjalnie swoją działalność.
1 lipca 2023 roku rozpoczęłyśmy proces likwidacji Fundacji. Dotychczasowa siedziba naszej organizacji została zamknięta. Sprawozdania z ostatnich lat działaności znajdują się na stronie www.saystop.pl

Dziękujemy wszystkim osobom, które od początku naszego działania wspierały nas oraz naszą misję. Wierzymy, że niepożądane zachowania w służbach mundurowych takie jak mobbing, nadużycia władzy oraz brak wewnętrznego wsparcia będą coraz rzadsze, aby ostatecznie zniknąć. Wierzymy też, że świadomość osób w służbach mundurowych jest coraz większa.

Z tą nadzieją, zamykamy naszą działalność.

Fundatorki
Katarzyna Kozłowska
Joanna Jałocha

Katarzyna Zboś

Katarzyna Zboś ,Prawnik – Mediator prowadzący Kancelarię CONSENSUS w Warszawie

Dyplomowany prawnik i mediator, wpisany na listę stałych mediatorów sądowych.

Zajmuje się rozwiązywaniem sporów cywilnych i konfliktów partnerskich za pomocą szeroko pojętych środków prawnych.

Wieloletni pracownik Ministerstwa Obrony Narodowej.

Prowadzi mediacje sądowe i pozasądowe.

Autorka bloga prawniczego dotyczącego metod rozwiązywania konfliktów.

Autorka części prawnej publikacji Fundacji #SayStop Mobbing, dyskryminacja w służbach mundurowych, jak pomóc sobie i innym krok, po kroku”  – Aspekty Prawne.

 

Współpracuje z firmami prawniczymi i adwokatami jako mediator. Partner Kancelarii Legatuum w Warszawie i firmy prawniczej Corpolex.

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

 

Główne obszary pracy to:

  • Mediacje w sprawach cywilnych
  • Ugody sądowe i pozasądowe
  • Polubowne rozwiązywanie sporów
  • Doradztwo prawne
  • Strategie procesowe
  • Procesy emocjonalne w relacjach konfliktowych
  • Szkolenia z zakresu aspektów prawnych dotyczących mobbingu i dyskryminacji
  • Obsługa prawna Fundacji #SayStop
  • Prowadzenie bloga Fundacji #SayStop