Grażyna Biskupska

Grażyna Biskupska, Młodszy inspektor policji w stanie spoczynku.

Młodszy inspektor policji w stanie spoczynku. Z wykształcenia bibliotekoznawca. Do 1987 roku pracownik edukacji szczebla podstawowego.
Od 1987 do 2011 roku funkcjonariusz resortu spraw wewnętrznych. Przez 21 lat funkcjonariusz policji, pionu dochodzeniowo-śledczego i kryminalnego.
Współtwórczyni i naczelnik Wydziału do zwalczania Aktów Terroru Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. Następnie naczelnik Wydziału do zwalczania Aktów Terroru Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji.
Od 2007 do 2011 roku przedstawicielka Policji w pracach Stałej Grupy Eksperckiej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych do spraw zagrożeń terrorystycznych.
Członek Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas w Warszawie.

Grazyna Biskupska_SayStop