Informujemy, że Fundacja #SayStop kończy oficjalnie swoją działalność.
1 lipca 2023 roku rozpoczęłyśmy proces likwidacji Fundacji. Dotychczasowa siedziba naszej organizacji została zamknięta. Sprawozdania z ostatnich lat działaności znajdują się na stronie www.saystop.pl

Dziękujemy wszystkim osobom, które od początku naszego działania wspierały nas oraz naszą misję. Wierzymy, że niepożądane zachowania w służbach mundurowych takie jak mobbing, nadużycia władzy oraz brak wewnętrznego wsparcia będą coraz rzadsze, aby ostatecznie zniknąć. Wierzymy też, że świadomość osób w służbach mundurowych jest coraz większa.

Z tą nadzieją, zamykamy naszą działalność.

Fundatorki
Katarzyna Kozłowska
Joanna Jałocha

Ewa Szarska

Ewa Szarska, Dr hab.

Dr hab. Ewa Szarska wieloletnia kierowniczka Samodzielnej Pracowni Fizjologii Stosowanej w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii w Warszawie. W Pracowni prowadzono między innymi badania oceny możliwości wysiłkowych żołnierzy w różnych rodzajach wojska, także zajmowano się problemami związanymi z profilaktyką urazów w Siłach Zbrojnych RP. Zajmowała się także oceną wydolności koni wyścigowych i sportowych. Przez ponad 10 lat była szefem dyscypliny Konnych Rajdów Długodystansowych w Polskim Związku Jeździeckim a także sędzią międzynarodowym w tej dyscyplinie. Prywatnie jest zwierzolubem i aktualnie ma 2 suczki. Poza tym interesuje się sportem, turystyką i ogrodnictwem. Jest autorką licznych publikacji naukowych oraz 3 książek.

Ewa Szarska_SayStop