Ewa Szarska

Ewa Szarska, Dr hab.

Dr hab. Ewa Szarska wieloletnia kierowniczka Samodzielnej Pracowni Fizjologii Stosowanej w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii w Warszawie. W Pracowni prowadzono między innymi badania oceny możliwości wysiłkowych żołnierzy w różnych rodzajach wojska, także zajmowano się problemami związanymi z profilaktyką urazów w Siłach Zbrojnych RP. Zajmowała się także oceną wydolności koni wyścigowych i sportowych. Przez ponad 10 lat była szefem dyscypliny Konnych Rajdów Długodystansowych w Polskim Związku Jeździeckim a także sędzią międzynarodowym w tej dyscyplinie. Prywatnie jest zwierzolubem i aktualnie ma 2 suczki. Poza tym interesuje się sportem, turystyką i ogrodnictwem. Jest autorką licznych publikacji naukowych oraz 3 książek.

Ewa Szarska_SayStop