Ewa Gawor

Ewa Gawor , Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych o profilu Samorząd Terytorialny na Uniwersytecie Warszawskim i Bezpieczeństwo Narodowe na Akademii Obrony Narodowej. W 2020 roku, po 46 latach pracy zawodowej, odeszła na emeryturę ze stanowiska Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy. Od 1995 roku związana była z warszawskim samorządem terytorialnym. Uczestniczyła w realizacji szeregu projektów badawczych. Wprowadziła do przestrzeni miejskiej w Warszawie monitoring wizyjny. Jako praktyk, brała udział w pracach Komisji Parlamentarnej zajmującej się nowelizacją ustaw:
o imprezach masowych i zgromadzeniach publicznych.
Z racji zajmowanego stanowiska nadzorowała organizowane w Warszawie imprezy masowe i zgromadzenia publiczne, a także zajmowała się sprawami kryzysowymi i obronnymi. Jej projekty są doceniane nie tylko na skalę kraju, jak i międzynarodową.

Ewa Gawor_SayStop