Informujemy, że Fundacja #SayStop kończy oficjalnie swoją działalność.
1 lipca 2023 roku rozpoczęłyśmy proces likwidacji Fundacji. Dotychczasowa siedziba naszej organizacji została zamknięta. Sprawozdania z ostatnich lat działaności znajdują się na stronie www.saystop.pl

Dziękujemy wszystkim osobom, które od początku naszego działania wspierały nas oraz naszą misję. Wierzymy, że niepożądane zachowania w służbach mundurowych takie jak mobbing, nadużycia władzy oraz brak wewnętrznego wsparcia będą coraz rzadsze, aby ostatecznie zniknąć. Wierzymy też, że świadomość osób w służbach mundurowych jest coraz większa.

Z tą nadzieją, zamykamy naszą działalność.

Fundatorki
Katarzyna Kozłowska
Joanna Jałocha

Ewa Gawor

Ewa Gawor , Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych o profilu Samorząd Terytorialny na Uniwersytecie Warszawskim i Bezpieczeństwo Narodowe na Akademii Obrony Narodowej. W 2020 roku, po 46 latach pracy zawodowej, odeszła na emeryturę ze stanowiska Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy. Od 1995 roku związana była z warszawskim samorządem terytorialnym. Uczestniczyła w realizacji szeregu projektów badawczych. Wprowadziła do przestrzeni miejskiej w Warszawie monitoring wizyjny. Jako praktyk, brała udział w pracach Komisji Parlamentarnej zajmującej się nowelizacją ustaw:
o imprezach masowych i zgromadzeniach publicznych.
Z racji zajmowanego stanowiska nadzorowała organizowane w Warszawie imprezy masowe i zgromadzenia publiczne, a także zajmowała się sprawami kryzysowymi i obronnymi. Jej projekty są doceniane nie tylko na skalę kraju, jak i międzynarodową.

Ewa Gawor_SayStop