Informujemy, że Fundacja #SayStop kończy oficjalnie swoją działalność.
1 lipca 2023 roku rozpoczęłyśmy proces likwidacji Fundacji. Dotychczasowa siedziba naszej organizacji została zamknięta. Sprawozdania z ostatnich lat działaności znajdują się na stronie www.saystop.pl

Dziękujemy wszystkim osobom, które od początku naszego działania wspierały nas oraz naszą misję. Wierzymy, że niepożądane zachowania w służbach mundurowych takie jak mobbing, nadużycia władzy oraz brak wewnętrznego wsparcia będą coraz rzadsze, aby ostatecznie zniknąć. Wierzymy też, że świadomość osób w służbach mundurowych jest coraz większa.

Z tą nadzieją, zamykamy naszą działalność.

Fundatorki
Katarzyna Kozłowska
Joanna Jałocha

kmdr Bożena Szubińska

Bożena Szubińska , komandor w stanie spoczynku

  • Absolwentka Akademii Medycznej, Akademii Obrony Narodowej, Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych, i słuchaczka Gender Studies przy ISNS UW.
  • Pełniła służbę wojskową (1989-2015) w korpusie oficerskim w strukturach służby zdrowia w Marynarce Wojennej, Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, oraz Ministerstwie Obrony Narodowej, kończąc ją w 2015r.w stopniu kmdr.
  • Jako założycielka i przewodnicząca Rady ds. Kobiet w SZ RP (1999-2015), oraz Zespołu opiniodawczo-doradczego przy Pełnomocniku Rządu ds. Równego Traktowania „Kobiety w służbach mundurowych”(2014-2015), działała na rzecz równouprawnienia oraz implementacji rezolucji UNSCR 1325 (Kobiety, Pokój, Bezpieczeństwo) w Polsce, wdrażając w resorcie obrony narodowej strategię równości płci oraz program „Female Leaders in Security and Defence (FLSD)”w ramach współpracy z NATO.
  • Była Pełnomocnikiem Ministra Obrony Narodowej ds. wojskowej służby kobiet (2009-2015) oraz delegatką w Komitecie ds. Kobiet w SZ NATO, przekształconym po 2009r. w Komitet NATO ds. Równości Płci.
  • Działała społecznie na rzecz równości i promocji polskich kobiet w mundurach zarówno w środowisku krajowym jak i zagranicznym.
  • Będąc mężem zaufania w czasie służby w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia działała na rzecz obrony praw człowieka i obywatela (żołnierza jako obywatela w mundurze) w resorcie obrony narodowej.
  • Była organizatorką wielu konferencji i seminariów dotyczących równości płci, stałą uczestniczką Kongresów Kobiet i ich penalistką. Jest autorką i inspiratorką wielu publikacji i opracowań o tematyce równości płci i integracji kobiet w SZ RP oraz w NATO.
  • Po odejściu z wojska działa społecznie w Stowarzyszeniu Kongres Kobiet, Stowarzyszeniu Oficerów Marynarki Wojennej oraz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego pełniąc w nim funkcje sekretarza Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego oraz członka Zarządu Głównego ZŻWP. Współpracuje z Biurem RPO działając społecznie w zakresie monitorowania służby kobiet oraz w zespole ekspertów Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur. Działa także w Pomorskiej Delegaturze Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
Bozena Szubinska_SayStop