Finalistki III edycji Programu Wzmocnione organizowanego przez Magovox i Ashoka

Dla kogo jest to szkolenie / kiedy to szkolenie Ci się przyda

Dla kadry kierowniczej i dowódczej

Czego się nauczysz? Co zrozumiesz?

Jak rozpoznać molestowanie, dyskryminacje i mobbing?

Zrozumiesz dlaczego potrzebna jest polityka równego traktowania.

Poznasz organy i organizacje działające w obszarze równego traktowania.

Zrozumiesz czym jest dyskryminacja, poznasz jej przejawy.

Poznasz rekomendacje RPO dla służb mundurowych w zakresie zwalczania dyskryminacji i mobbingu

Poznasz dobre praktyki  reakcji na incydenty o podłożu dyskryminacyjnym.

Agenda

 1. Kultura organizacyjna formacji mundurowych a potrzeba wdrożenia polityki równości
 2. Doświadczenia NATO, UE, inne resorty w Polsce
 3. Seksizm jako przykład dyskryminacji ze względu na płeć, przejawy i przykłady
 4. Inne niewłaściwe lub zabronione zachowania
 5. Działalność w obszarze równego traktowania w Polsce i na arenie międzynarodowe/RPO,inne organy publiczne i organizacje pozarządowe
 6. Wnioski i rekomendacje dotyczące działań, które należy podjąć w celu zapewnienia przestrzegania zasady równego traktowania w resortach mundurowych-poradnik RPO
 7. Co oznacza równy status płci w służbach. Podstawowe pojęcia związane z równym statusem płci. Przykłady standardów równościowych.
 8. Instytucjonalizacja spraw równości ( komórki, komisje, Rady, Komitety. Obserwatoria, doradcy, koordynatorzy, osoby do kontaktów w sprawie równości ), utrzymanie wrażliwości społecznej na kwestie równości. Wskazówki dla kadry wykonawczej.
  1. Rezolucja ONZ 1325- kobiety, pokój, bezpieczeństwo-Narodowy Plan Działania wdrażający w życie tę rezolucję.

  Jesteś zainteresowany? Napisz! kontakt@saystop.pl

   

  Prowadzący: kmdr w st. spocz. Bożena Szubińska