Informujemy, że Fundacja #SayStop kończy oficjalnie swoją działalność.
1 lipca 2023 roku rozpoczęłyśmy proces likwidacji Fundacji. Dotychczasowa siedziba naszej organizacji została zamknięta. Sprawozdania z ostatnich lat działaności znajdują się na stronie www.saystop.pl

Dziękujemy wszystkim osobom, które od początku naszego działania wspierały nas oraz naszą misję. Wierzymy, że niepożądane zachowania w służbach mundurowych takie jak mobbing, nadużycia władzy oraz brak wewnętrznego wsparcia będą coraz rzadsze, aby ostatecznie zniknąć. Wierzymy też, że świadomość osób w służbach mundurowych jest coraz większa.

Z tą nadzieją, zamykamy naszą działalność.

Fundatorki
Katarzyna Kozłowska
Joanna Jałocha

Powiedz Stop

Dla kogo jest to szkolenie / kiedy to szkolenie Ci się przyda

 • Dla kadry kierowniczej i dowódczej

 

Czego się nauczysz? Co zrozumiesz?

 • Jak rozpoznać molestowanie, dyskryminacje i mobbing?
 • Zrozumiesz dlaczego potrzebna jest polityka równego traktowania.
 • Poznasz organy i organizacje działające w obszarze równego traktowania.
 • Zrozumiesz czym jest dyskryminacja, poznasz jej przejawy.
 • Poznasz rekomendacje RPO dla służb mundurowych w zakresie zwalczania dyskryminacji i mobbingu
 • Poznasz dobre praktyki reakcji na incydenty o podłożu dyskryminacyjnym.

 

Agenda

 1. Kultura organizacyjna formacji mundurowych a potrzeba wdrożenia polityki równości
 2. Doświadczenia NATO, UE, inne resorty w Polsce
 3. Seksizm jako przykład dyskryminacji ze względu na płeć, przejawy i przykłady
 4. Inne niewłaściwe lub zabronione zachowania
 5. Działalność w obszarze równego traktowania w Polsce i na arenie międzynarodowe/RPO,inne organy publiczne i organizacje pozarządowe
 6. Wnioski i rekomendacje dotyczące działań, które należy podjąć w celu zapewnienia przestrzegania zasady równego traktowania w resortach mundurowych-poradnik RPO
 7. Co oznacza równy status płci w służbach. Podstawowe pojęcia związane z równym statusem płci. Przykłady standardów równościowych.
 8. Instytucjonalizacja spraw równości ( komórki, komisje, Rady, Komitety. Obserwatoria, doradcy, koordynatorzy, osoby do kontaktów w sprawie równości ), utrzymanie wrażliwości społecznej na kwestie równości. Wskazówki dla kadry wykonawczej.
 9. Rezolucja ONZ 1325- kobiety, pokój, bezpieczeństwo-Narodowy Plan Działania wdrażający w życie tę rezolucję.

 

Jesteś zainteresowany? Napisz – kontakt@saystop.pl

Prowadzący: kmdr w st. spocz. Bożena Szubińska