Informujemy, że Fundacja #SayStop kończy oficjalnie swoją działalność.
1 lipca 2023 roku rozpoczęłyśmy proces likwidacji Fundacji. Dotychczasowa siedziba naszej organizacji została zamknięta. Sprawozdania z ostatnich lat działaności znajdują się na stronie www.saystop.pl

Dziękujemy wszystkim osobom, które od początku naszego działania wspierały nas oraz naszą misję. Wierzymy, że niepożądane zachowania w służbach mundurowych takie jak mobbing, nadużycia władzy oraz brak wewnętrznego wsparcia będą coraz rzadsze, aby ostatecznie zniknąć. Wierzymy też, że świadomość osób w służbach mundurowych jest coraz większa.

Z tą nadzieją, zamykamy naszą działalność.

Fundatorki
Katarzyna Kozłowska
Joanna Jałocha

Mobbing jako zjawisko społeczne w formacjach mundurowych

Dla kogo jest to szkolenie / kiedy to szkolenie Ci się przyda

Dla kobiet i mężczyzn z formacji mundurowych

Czego się nauczysz? Co zrozumiesz?

Jak rozpoznać mobbing?

Poznasz skutki mobbingu dla ofiary i środowiska.

Dowiesz się jak reagować na mobbing?

Poznasz działania mobbingowe naruszające wizerunek ofiary, uderzające w jej pozycje zawodową.

Zrozumiesz kiedy dochodzi do  mobbingu

Nauczysz się rozpoznawać fazy mobbingu

Poznasz taktyki mobbera, osobowość mobbera i cechy ofiary

Co powinna zawierać procedura antymobbingowa?

Agenda

 1. Specyfika służb mundurowych i czynniki sprzyjające mobbingowi
 2. Skutki mobbingu dla ofiary i środowiska
 3. Jak reagować na mobbing w pracy
 4. Czym jest mobbing ?
 5. Czynniki sprzyjające mobbingowi.
 6. Czynniki utrudniające wykrycie mobbingu
 7. Dobra praktyka w zwalczaniu mobbingu w środowisko pracy/ służby
 8. Ochrona dóbr osobistych naruszonych w służbie/pracy. Kiedy mamy do czynienia z naruszeniem dóbr osobistych. Przykłady. Roszczenia pracownika.
 9. Prawne możliwości zwalczania i przeciwdziałań mobbingowi oraz innym formom przemocy w środowisku pracy
 10. Międzynarodowe regulacje prawne dotyczące przemocy w środowisko pracy.
 11. Ochrona praw ofiar przewidziana w konstytucji RP oraz Kodeksie Pracy, Kodeksie cywilnym i Kodeksie Karnym
 12. Jak prowadzić dziennik mobbingu
 13. postępowanie przed sadem
 14. Jak napisać pozew
 15. Opłaty sądowe
 16. Ciężar dowodu spoczywa na pracowniku.

Jesteś zainteresowany? Napisz! kontakt@saystop.pl

 

Prowadzący: kmdr w st. spocz. Bożena Szubińska