Mobbing jako zjawisko społeczne w formacjach mundurowych

Dla kogo jest to szkolenie / kiedy to szkolenie Ci się przyda

Dla kobiet i mężczyzn z formacji mundurowych

Czego się nauczysz? Co zrozumiesz?

Jak rozpoznać mobbing?

Poznasz skutki mobbingu dla ofiary i środowiska.

Dowiesz się jak reagować na mobbing?

Poznasz działania mobbingowe naruszające wizerunek ofiary, uderzające w jej pozycje zawodową.

Zrozumiesz kiedy dochodzi do  mobbingu

Nauczysz się rozpoznawać fazy mobbingu

Poznasz taktyki mobbera, osobowość mobbera i cechy ofiary

Co powinna zawierać procedura antymobbingowa?

Agenda

 1. Specyfika służb mundurowych i czynniki sprzyjające mobbingowi
 2. Skutki mobbingu dla ofiary i środowiska
 3. Jak reagować na mobbing w pracy
 4. Czym jest mobbing ?
 5. Czynniki sprzyjające mobbingowi.
 6. Czynniki utrudniające wykrycie mobbingu
 7. Dobra praktyka w zwalczaniu mobbingu w środowisko pracy/ służby
 8. Ochrona dóbr osobistych naruszonych w służbie/pracy. Kiedy mamy do czynienia z naruszeniem dóbr osobistych. Przykłady. Roszczenia pracownika.
 9. Prawne możliwości zwalczania i przeciwdziałań mobbingowi oraz innym formom przemocy w środowisku pracy
 10. Międzynarodowe regulacje prawne dotyczące przemocy w środowisko pracy.
 11. Ochrona praw ofiar przewidziana w konstytucji RP oraz Kodeksie Pracy, Kodeksie cywilnym i Kodeksie Karnym
 12. Jak prowadzić dziennik mobbingu
 13. postępowanie przed sadem
 14. Jak napisać pozew
 15. Opłaty sądowe
 16. Ciężar dowodu spoczywa na pracowniku.

Jesteś zainteresowany? Napisz! kontakt@saystop.pl

 

Prowadzący: kmdr w st. spocz. Bożena Szubińska