Informujemy, że Fundacja #SayStop kończy oficjalnie swoją działalność.
1 lipca 2023 roku rozpoczęłyśmy proces likwidacji Fundacji. Dotychczasowa siedziba naszej organizacji została zamknięta. Sprawozdania z ostatnich lat działaności znajdują się na stronie www.saystop.pl

Dziękujemy wszystkim osobom, które od początku naszego działania wspierały nas oraz naszą misję. Wierzymy, że niepożądane zachowania w służbach mundurowych takie jak mobbing, nadużycia władzy oraz brak wewnętrznego wsparcia będą coraz rzadsze, aby ostatecznie zniknąć. Wierzymy też, że świadomość osób w służbach mundurowych jest coraz większa.

Z tą nadzieją, zamykamy naszą działalność.

Fundatorki
Katarzyna Kozłowska
Joanna Jałocha

„Jak budować w resortach wrażliwość na kwestie płci?”

Doświadczasz w służbie/pracy dyskryminacji ze względu na płeć? Czy Twój przełożony kieruje wobec Ciebie „żarty” o podtekście erotycznym, robi komentarze na temat wyglądu i ubioru? Wykonuje względem Ciebie dwuznaczne gesty i składa Ci propozycje seksualne?

A może jesteś wyśmiewana, zniesławiana i poddawana nieuzasadnionej krytyce? Ktoś z przełożonych grozi Ci przeniesieniem w inne miejsce lub zwolnieniem? Pomniejszane są twoje kompetencje, doświadczenie i wiedza? A może przeciwstawiłaś się takim zachowaniom i wyciągane są wobec Ciebie konsekwencje służbowe i prawne?