„Jak budować w resortach wrażliwość na kwestie płci?”

Doświadczasz w służbie/pracy dyskryminacji ze względu na płeć? Czy Twój przełożony kieruje wobec Ciebie „żarty” o podtekście erotycznym, robi komentarze na temat wyglądu i ubioru? Wykonuje względem Ciebie dwuznaczne gesty i składa Ci propozycje seksualne?

A może jesteś wyśmiewana, zniesławiana i poddawana nieuzasadnionej krytyce? Ktoś z przełożonych grozi Ci przeniesieniem w inne miejsce lub zwolnieniem? Pomniejszane są twoje kompetencje, doświadczenie i wiedza? A może przeciwstawiłaś się takim zachowaniom i wyciągane są wobec Ciebie konsekwencje służbowe i prawne?