„Efektywność bezradnego pracownika”

 

Dla kogo jest to szkolenie?

 • Dla starszych i młodszych,
 • Dla kobiet i mężczyzn
 • Dla prezesów i pracowników
 • Dla Manager ’ów oraz kierowników
 • Dla wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć jak działa długotrwały stres na zmiany zachowania .
 • Dla osób piastujących stanowiska kierownicze, którzy chcieliby pomóc swoim pracownikom odczuwającym powyższy stan.

Czego się nauczysz? Co zrozumiesz?

 • Jak rozpoznać stres u pracownika ?
 • Zrozumiesz rodzaje stresu wynikające z bezradności przez mobbing, molestowanie, nadużycie
 • Zrozumiesz mechanizmy reakcji stresowych organizmu naturalne vs wyuczone
 • Nauczysz się podstawowych narzędzi rozumienia automatycznych zachowań oraz wykształcenia pożądanej reakcji na nie

Agenda

 1. Czym jest stres ?
 2. Reakcje fizyczne.
 3. Reakcje psychiczne.
 4. Po czym widać że ktoś jest wystawiony na stresogenne reakcje?
 5. Czym jest przedłużona ekspozycja na czynniki stresogenne?
 6. Jak wspierać pracownika po długotrwałej ekspozycji na stres.
 7. Wydajność pracownika w lęku.
 8. Zdolności uwagowe w lęku.
 9. Ćwiczenia uwagi z ruminacjami i bez.
 10. Zmiany w reagowaniu osoby wystawionej na powyższe czynniki.

Jesteś zainteresowany? Napisz – kontakt@saystop.pl

 

Prowadzący: Katarzyna Jędrasiak-Rogóż