Informujemy, że Fundacja #SayStop kończy oficjalnie swoją działalność.
1 lipca 2023 roku rozpoczęłyśmy proces likwidacji Fundacji. Dotychczasowa siedziba naszej organizacji została zamknięta. Sprawozdania z ostatnich lat działaności znajdują się na stronie www.saystop.pl

Dziękujemy wszystkim osobom, które od początku naszego działania wspierały nas oraz naszą misję. Wierzymy, że niepożądane zachowania w służbach mundurowych takie jak mobbing, nadużycia władzy oraz brak wewnętrznego wsparcia będą coraz rzadsze, aby ostatecznie zniknąć. Wierzymy też, że świadomość osób w służbach mundurowych jest coraz większa.

Z tą nadzieją, zamykamy naszą działalność.

Fundatorki
Katarzyna Kozłowska
Joanna Jałocha

„Dowodzenie w środowisku zróżnicowanym płciowo”|

Dla kogo jest to szkolenie / kiedy to szkolenie Ci się przyda

Dla kadry dowódczej w formacji mundurowej

Czego się nauczysz? Co zrozumiesz?

Poznasz mity kulturowe przyczyniające się do dyskryminacji,

Zrozumiesz potrzebę wyeliminowania stereotypów płci, dyskryminacji, oraz wdrażania procedur postępowania w przypadku zaistnienia przypadków dyskryminacji, wprowadzania polityki równości płci,

Zrozumiesz mechanizm wykluczania mniejszości (kobiet) w środowisku zdominowanym przez mężczyzn,

Rozpoznawać dyskryminacje, mobbing i molestowanie,

Poznasz czynniki wpływające na dowodzenie w środowisku zróżnicowanym płciowo,

Poznasz perspektywę kobiet na temat funkcjonowania w warunkach polowych,

Uświadomisz sobie kluczową rolę szkoleń w celu podniesienia świadomości równościowej.

 

Agenda

 1. Środowisko mundurowe- i jego kultura organizacyjna
 2. Mity kulturowe przyczyną nierównego traktowania i dyskryminacji
 3. Przypadki dyskryminacji w formacjach mundurowych/molestowanie, mobbing/
 4. Słaba pleć czy słabe dowodzenie?
  • Twoja postawa jako dowódcy
  • Spójność jednostki i budowanie zespołu
  • Dyscyplina
  • Sprawiedliwe traktowanie
  • Faworyzowanie
  • MolestowanieNieprawidłowe zachowania seksualne i stosunki osobiste
  • Standardy szkolenia
  • Sprawność fizyczna
  • Izolacja
  • Masa krytyczna i modele ról
  • Zagadnienia zdrowotne
  • Wnioski

5. Funkcjonowanie w warunkach polowych z perspektywy kobiet

  • higiena w warunkach polowych
  • wygląd
  • mieszkanie z mężczyznami
  • wyposażenie

6. Integracja kobiet w formacjach mundurowych.
Uregulowania prawne dotyczące przeciwdziałania przemocy w służbach. Monitorowanie służby kobiet.

Jesteś zainteresowany? Napisz! kontakt@saystop.pl

 Prowadzący: kmdr w st. spocz. Bożena Szubińska