Mobbing jako specyficzny rodzaj przemocy psychicznej | Saystop

Autor wpisu

saystop

Data

lut 16, 2022

Co to jest MOBBING?  

TO SPECYFICZNY RODZAJ PRZEMOCY PSYCHICZNEJ. 

Agresywne działania sprawcy są zawsze skierowane na naruszanie dóbr i praw ofiary – powodują jej cierpienie, upokorzenie i ból psychiczny. 

Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze niechęć osób poszkodowanych do zabierania głosu we własnej sprawie i aktywnego przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom szefa lub osoby na wyższym stanowisku. Spowodowane jest to zazwyczaj obawą przed utratą stanowiska lub statusu, co w rezultacie wpływa na sytuację długotrwałego godzenia się na podważanie własnych kompetencji, publiczne poniżanie i krytykowanie, odsuwanie od ważnych zadań, jak również wulgarne zachowania i różne formy przemocy psychicznej i fizycznej. To najczęściej spotykane przykłady zachowań nazywanych mobbingiem. 

Przemoc opiera się na dysproporcji sił, a więc najczęściej sprawcami mobbingu są przełożeni! 

 Mobbing to proces – na jego początkowym etapie ofiara może mieć trudności z rozpoznaniem przemocy, ale objawy przeżywania kryzysu narastają. Osoba poddana mobbingowi doświadcza utrzymującego się braku poczucia bezpieczeństwa i zagrożenia. Może mieć świadomość, że jest ofiarą czyiś niestosownych działań lub być przekonaną, że sama jest winna temu, co ja spotyka. Przyjęte w pewnych strukturach formy zachowań „powszechnie” uznawane w danym środowisku za normalne i żartobliwe nie mogą być usprawiedliwieniem dla działań wywołujących poczucie upokorzenia u podwładnych. Wiecie o czym mówię prawda? 

Sprawca może być niejednoznaczny w swoich działaniach, może nawet przepraszać za niewłaściwe zachowania. Jednak jeśli nie pojawią się właściwe reakcje na takie zachowania, a mobber nie będzie ponosił żadnych konsekwencji, przemoc będzie eskalować. Zachowania agresywne i godzące w godność podwładnego mogą się intensyfikować i może dochodzić do nich coraz częściej. Sprawca może przekraczać kolejne bariery. Taki rozwój mobbingu oznacza przejście do chronicznego kryzysu. Wówczas jednym z głównych skutków u ofiary może być przeświadczenie o braku możliwości rozwiązania tej trudnej sytuacji. 

Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego przytrafiło się to właśnie Wam? Dlaczego na Ciebie trafiło? 

Zanim zaczniecie analizować swoją osobowość, musicie wiedzieć, że ofiarą mobbingu czy molestowania może być KAŻDY! 

Nie zależy to od umiejętności zawodowych czy osobistych predyspozycji. To osoba stosująca mobbing ma problem a nie Wy z Waszą osobowością…   

Wszystkie aspekty psychologiczne i prawne w tym zakresie są ujęte w przygotowanej przez Fundację publikacji: „MOBBING, DYSKRYMINACJA W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH, JAK POMÓC SOBIE I INNYM KROK, PO KROKU”, która ułatwi osobom dotkniętym mobbingiem czy molestowaniem rozpoznanie poszczególnych zachowań oraz pokazuje możliwości prawne obrony i przysługujących uprawnień zarówno dla osób w służbie mundurowej jak i dla pracowników. 

Również planowane przez Fundację SAYSTOP szkolenia z zakresu psychologii i prawa mają za zadanie pomóc podopiecznym Fundacji skutecznie bronić się przed mobbingiem i molestowaniem oraz podjąć odpowiednie kroki adekwatne do zaistniałej sytuacji… Szkolenia

Katarzyna Zbos 1_SayStop

Katarzyna Zboś

Prawnik – mediator

Dyplomowany prawnik i mediator wpisany na listę stałych mediatorów sądowych. Zajmuje się rozwiązywaniem sporów cywilnych i konfliktów partnerskich za pomocą szeroko pojętych środków prawnych. Wieloletni pracownik Ministerstwa Obrony Narodowej. Prowadzi mediacje sądowe i pozasądowe. Autorka bloga prawniczego dotyczącego metod rozwiązywania konfliktów.

Podobne posty

Jest raport o mobbingu w służbach mundurowych. „To ogromny wstyd dla państwa”
Jest raport o mobbingu w służbach mundurowych. „To ogromny wstyd dla państwa”

Molestowanie w służbach mundurowych to nadal temat tabu. Mobbing jest podważany przez przełożonych, bo wojska nie obowiązuje Kodeks pracy. Tego typu sprawy w zhierarchizowanych formacjach rzadko wypływają na światło dzienne. Służby, choć starają się ukrywać i tuszować te zjawiska, nie są jednak od nich wolne. W Polsce powstał właśnie pierwszy obszerny raport na ten temat, przygotowany przez byłe żołnierki i policjantki z fundacji #SayStop.