JAK POMAGAMY?

W Fundacji koncentrujemy się na osobie, każda z Was jest dla nas ważna. Każda znajduje się w innej sytuacji czy to rodzinnej czy służbowej. Każda z Was też jest na innym etapie i potrzebować może różnych działań z naszej strony. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej, psychologicznej lub po prostu chcesz porozmawiać z kimś kto przeżył to samo co TY. 

Doświadczasz w służbie/pracy dyskryminacji ze względu na płeć? Czy Twój przełożony kieruje wobec Ciebie „żarty” o podtekście erotycznym, robi komentarze na temat wyglądu i ubioru? Wykonuje względem Ciebie dwuznaczne gesty i składa Ci propozycje seksualne?

A może jesteś wyśmiewana, zniesławiana i poddawana nieuzasadnionej krytyce? Ktoś z przełożonych grozi Ci przeniesieniem w inne miejsce lub zwolnieniem? Pomniejszane są twoje kompetencje, doświadczenie i wiedza? A może przeciwstawiłaś się takim zachowaniom i wyciągane są wobec Ciebie konsekwencje służbowe i prawne?

Nie musisz się na to godzić! Ani walczyć z tym SAMA!  

Pomoc psychologiczna

Obserwujemy brak profesjonalnej i niezależnej pomocy psychologicznej po zgłoszeniu sprawy o mobbing, molestowanie seksualne bądź nierówne traktowanie w wojsku i służbach mundurowych. Psycholog w służbie podlega dowódcy, któremu nie zawsze zależy na wykazaniu nieprawidłowości. Wówczas następuje sytuacja systemowego niszczenia jednostki, powodująca odosobnienie, depresję, utratę godności oraz brak wiary osoby pokrzywdzonej w siebie i w swoje działania. Dodatkowo często nie ma ona środków finansowych na pomoc psychologiczną. Nie mówi o swoich problemach w obawie o pracę/służbę, utratę źródła utrzymania ale też o niezrozumienie, wykluczenie, napiętnowanie w swoim środowisku.

        Oferujemy:

 • Wsparcie psychologicznie w oparciu o psychologów współpracujących z Fundacją
 • Uruchomimy bezpłatną, ogólnopolską infolinię dla ofiar mobbingu i molestowania seksualnego
  w wojsku i służbach mundurowych
 • Uruchomimy stacjonarne interwencyjne pogotowie psychologiczne w sytuacjach nagłych dla ofiar molestowania seksualnego i mobbingu
 • Centrum Szkoleniowe Fundacji – miejsce przyjazne dla kobiet.
    Pomoc prawna

    Fundacja skoncentrowana jest na udzieleniu pomocy prawnej i dochodzeniu roszczeń o charakterze prywatnoskargowym w tym również na przekazywaniu do organów państwowych wniosków oraz petycji. W sytuacjach gdy organizacja działa zgodnie ze swoim statutem jako swoisty Rzecznik indywidualnych interesów osób fizycznych, uprawniona jest również do wytoczenia powództwa i wzięcia udziału w toczącym się już postępowaniu.

    W tym celu oferujemy:

    • Pomoc udzielaną pro bono przez prawników współpracujących
     z fundacją na każdym etapie sporu
    • Porady prawne prawników współpracujących z fundacją
    • Pomoc przy pisaniu pism, skarg, odwołań
    • Wskazówki do dalszego postępowania w indywidualnych,
     konkretnych sprawach
    • Pomoc przy gromadzeniu materiału dowodowego na
     potrzeby przyszłych postępowań
    • Możliwość zakwalifikowania do Funduszu MOCne Razem w celu sfinansowania profesjonalnej obsługi prawnej przy postępowaniach

     

    Niebieska Linia również dla służb mundurowych!

    Zadzwoń 22 668-70-00

    Zmiany są niezbędne i ważne! Pomożemy Ci zmierzyć się z problemem.
    Napisz do nas. Gwarantujemy, że nie zostawimy Cię samej/samego.

    Nie musisz podawać nam szczegółowych danych – opisz jedynie krótko swoją sytuację i zostaw informacje kontaktowe: mail, numer telefonu lub jakąkolwiek inną informację, która pomoże nam się z Tobą skontaktować.

    5 + 2 =