Finalistki III edycji Programu Wzmocnione organizowanego przez Magovox i Ashoka

Jesteś zainteresowany? Napisz! kontakt@saystop.pl

 

Prowadzący: kmdr w st. spocz. Bożena Szubińska

Dla kogo jest to szkolenie / kiedy to szkolenie Ci się przyda

Dla starszych i młodszych,

Dla kobiet i mężczyzn

Dla decydentów w formacjach mundurowych

Dla Menager ’ów oraz kierowników odpowiedzialnych za równouprawnienie

Czego się nauczysz? Co zrozumiesz?

Poznasz definicje instytucji sektora bezpieczeństwa wrażliwą na kwestie płci

Poznasz narzędzie do samooceny instytucji na kwestie równości płci

Dowiesz się jak przeprowadzić samoocenę, analizując korzyści i zagrożenia

Poznasz sposoby zbierana informacji potrzebnych do oceny

Zapoznasz się z 16 wymiarami wrażliwości na kwestie płci

Będziesz potrafił/a  zbudować „Plan działania dotyczący kwestii płci” w swojej instytucji

Zrozumiesz potrzebę monitorowania Planu, jego oceny i dostosowania.

Agenda

 1. Analiza wrażliwości instytucji sektora bezpieczeństwa na kwestie równości płci
 2. Jak przeprowadzić instytucjonalna samoocenę?
  • Harmonogram
  • Analiza korzyści i zagrożeń
  • Uzyskanie odpowiedniego upoważnienia
  • Organizacja pracy. Kto?Jak?
  • Zbieranie informacji./ Przegląd dokumentów,wywiady, kwestionariusze,grupy fokusowe, wizyty, wywiady w grupach środowiskowych, ankiety./
 3. Analiza i przedstawienie wyników.
 4. Opracowanie Planu działania dotyczącego spraw płci. Kto? Co powinien określać?
 5. Ocena i dostosowanie
 6. Pytania dotyczące 16 wymiarów wrażliwości na sprawy płci

Temat: Skuteczność realizacji

(1) Zdolność i szkolenia

(2) Dostęp do usług

(3) Dane dotyczące przestępstw związanych z płcią

 

Temat: Prawo, strategie i planowanie

(4) Krajowe, regionalne i międzynarodowe przepisy i standardy

(5) Polityka instytucji, procedury i koordynacja

 

Temat: stosunki ze społecznością

(6) Postrzeganie przez społeczeństwo

(7) Współpraca i konsultacje ze społeczeństwem

 

Temat:Odpowiedzialności i nadzór

(8) Skargi na pracowników sektora bezpieczeństwa

(9) Nadzór wewnętrzny i zewnętrzny

 

Temat: Personel

(10) Nabór i selekcja

(11) Zapobieganie odejściom

(12) Zadania, przydziały do jednostek, awanse i wynagrodzenia

(13) Mentoring i wsparcie

(14) Infrastruktura i wyposażenie

 

Temat:Kultura instytucjonalna

(15) Zrozumienie kwestii płci i relacji między personelem męskim i żeńskim

16) Przywództwo i wizerunek publiczny

 

Jesteś zainteresowany? Napisz! kontakt@saystop.pl

 

Prowadzący: kmdr w st. spocz. Bożena Szubińska