Fundacja im. Batorego!

Fundacja im. Batorego utworzyła w 2020 r. Fundusz Praw Kobiet, który powstał: „W związku z ostatnimi decyzjami kwestionującymi podstawowe prawa człowieka, w tym szczególnie prawa i wolności kobiet oraz zapowiedziami dalszych ich ograniczeń poprzez wypowiedzenie konwencji przeciwdziałającej przemocy wobec kobiet, uruchamiamy Fundusz Praw Kobiet oferujący wsparcie finansowe organizacjom społecznym i inicjatywom obywatelskim działającym na rzecz ochrony praw kobiet i udzielającym im pomocy.” Fundacja #SayStop otrzymała w ramach tego grantu 30 tyś. zł na działania na rzecz praw kobiet w służbach mundurowych. Dzięki temu wsparciu mogłyśmy zabezpieczyć finansowe funkcjonowanie Fundacji. Wsparcie dla takiej młodej organizacji jak nasza, bez żadnego zaplecza finansowego, jest bezcenne!

Dziękujemy za zaufanie i pomoc! Działamy dalej!