Finalistki III edycji Programu Wzmocnione organizowanego przez Magovox i Ashoka

Dla kogo jest to szkolenie / kiedy to szkolenie Ci się przyda

Dla kadry dowódczej w formacji mundurowej

Czego się nauczysz? Co zrozumiesz?

Poznasz mity kulturowe przyczyniające się do dyskryminacji,

Zrozumiesz potrzebę wyeliminowania stereotypów płci, dyskryminacji, oraz wdrażania procedur postępowania w przypadku zaistnienia przypadków dyskryminacji, wprowadzania polityki równości płci,

Zrozumiesz mechanizm wykluczania mniejszości (kobiet) w środowisku zdominowanym przez mężczyzn,

Rozpoznawać dyskryminacje, mobbing i molestowanie,

Poznasz czynniki wpływające na dowodzenie w środowisku zróżnicowanym płciowo,

Poznasz perspektywę kobiet na temat funkcjonowania w warunkach polowych,

Uświadomisz sobie kluczową rolę szkoleń w celu podniesienia świadomości równościowej.

Agenda

 1. Środowisko mundurowe- i jego kultura organizacyjna
 2. Mity kulturowe przyczyną nierównego traktowania i dyskryminacji
 3. Przypadki dyskryminacji w formacjach mundurowych/molestowanie, mobbing/
 4. Słaba pleć czy słabe dowodzenie?
  • Twoja postawa jako dowódcy
  • Spójność jednostki i budowanie zespołu
  • Dyscyplina
  • Sprawiedliwe traktowanie
  • Faworyzowanie
  • MolestowanieNieprawidłowe zachowania seksualne i stosunki osobiste
  • Standardy szkolenia
  • Sprawność fizyczna
  • Izolacja
  • Masa krytyczna i modele ról
  • Zagadnienia zdrowotne
  • Wnioski

5. Funkcjonowanie w warunkach polowych z perspektywy kobiet

  • higiena w warunkach polowych
  • wygląd
  • mieszkanie z mężczyznami
  • wyposażenie

6. Integracja kobiet w formacjach mundurowych.
Uregulowania prawne dotyczące przeciwdziałania przemocy w służbach. Monitorowanie służby kobiet.

  Jesteś zainteresowany? Napisz! kontakt@saystop.pl

   

  Prowadzący: kmdr w st. spocz. Bożena Szubińska