Active Citizen Saystop

Projekt pn. „STOP dyskryminacji w służbach mundurowych!” finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz...