Finalistki III edycji Programu Wzmocnione organizowanego przez Magovox i Ashoka

Dla kogo jest to szkolenie / kiedy to szkolenie Ci się przyda

Dla kobiet i mężczyzn z formacji mundurowych

Czego się nauczysz? Co zrozumiesz?

Rozpoznawać dyskryminacje, mobbing i molestowanie

Poznasz prawne gwarancje równego traktowania i niedyskryminacji-krajowe, unijne, NATO

Zrozumiesz potrzebę wyeliminowania stereotypów płci, dyskryminacji, oraz wdrażania procedur postępowania w przypadku zaistnienia przypadków dyskryminacji, wprowadzania polityki równości płci.

Zrozumiesz mechanizm wykluczania mniejszości (kobiet) w środowisku zdominowanym przez mężczyzn

Zrozumiesz potrzebę monitorowania postępu w integracji kobiet w armii, poznasz mierniki tego postępu

Nauczysz się podstawowych określeń z obszaru równego traktowania i niedyskryminacji ( szklany sufit, lepka podłoga)

Uświadomisz sobie kluczową rolę szkoleń w celu podniesienia świadomości równościowej

Agenda

 1. Środowisko mundurowe-i jego kultura organizacyjna
 2. Stereotypy przyczyną nierównego traktowania i dyskryminacji
 3. Problemy wynikające z integracji w formacjach mundurowych
 4. Odmienne sposoby komunikacji kobiet i mężczyzn
 5. Prawne gwarancje równego traktowania i niedyskryminacji
 6. Dyskryminacja, mobbing, molestowanie, molestowanie seksualne-definicje i przykłady
 7. Obowiązek pracodawcy zapewnienia środowiska służby wolnego od dyskryminacji i mobbingu oraz molestowania/polityka, procedury, przedstawicielstwo kobiet, stanowiska ds. równości,
 8. Standardy zachowania określone w regulaminach, kodeksach etycznych,
 9. Procedury postępowania, system skarg, formularze
 10. Pomoc ofiarom dyskryminacji, molestowania, mobbingu
 11. Rola organów przedstawicielskich i struktur systemu skargowego w resortach
 12. Terminologia i definicje w obszarze równego traktowania i niedyskryminacji

Jesteś zainteresowany? Napisz! kontakt@saystop.pl

 

Prowadzący: kmdr w st. spocz. Bożena Szubińska